Nodwch beth rydych yn chwilio amdano, fel hyfforddwr neu gyfeilliwr

Looking in a certain area?
Enter it here

Gallwch hidlo'ch chwiliad yn ôl categori a phethau eraill yma

Then click to search

Cuddio cymorth

We can't find that location or you didn't select it.
Please try again.


Rhaid i'r cyfle fod

 

Ystod Oedrannau

Categorïau

Tagiau poblogaidd

rhagor o opsiynau     Angen cymorth?

Argraffu Canlyniadau

Diweddaraf Cyfleoedd


Categorïau

Lleoliadau

Darparwyr

Tagiau

An exciting opportunity has arisen for a motivated individual to join the team at Side by Side to aid with the financial management of the organisation. mwy o fanylion for Treasurer

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer

community,singing,choir,music,finance,treasurer

An exciting oportunity has arisen for a motivated individual to join the team at Side by Side to aid with fundraising and events organisation. mwy o fanylion for Vice Chairperson

Mae'n rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer

community,volunteer,music,choir,singing

An exciting opportunity has arisen for a motivated individual to join the team at Side by Side to lead in areas of development such as fundraising and events organising. mwy o fanylion for Chairperson

Mae'n rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer

community,volunteer,music,singing

MaDCaff is a Disability Arts Cymru project that organises pop-up cafe, open mic events, to provide opportunities for people affected by mental illness to showcase their musical talents and support others to do the same. This is all done in an accessible venue with a relaxed and pressure-free atmosphere - and cake. We are working hard at busting the stigma around mental illness … mwy o fanylion for DAC presents MaDCaff

Mae'n rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer Hygyrch Treuliau a Dalwyd

supporting people,mental illness

A Furniture Assistant is required at Ystradgynlais Volunteer Centre / Ystrad Recycling to help sort and move furniture. mwy o fanylion for Ystradgynlais Volunteer Centre are looking for a Furniture Assistant

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

ystradgynlais volunteer centre,ystrad recycling

A Furniture Assistant is required at Ystradgynlais Volunteer Centre / Ystrad Recycling to help sort and move furniture. mwy o fanylion for Ystradgynlais Volunteer Centre are looking for a Furniture Assistant

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

ystradgynlais volunteer centre,ystrad recycling

Volunteers are needed to help out in the Trysor Charity Shop. Serving customers, dealing with stock, displays and any other duties.
Some experience is desirable but not essential. Possible Customer Service Qualification may be available in the future.

mwy o fanylion for Ystalyfera Development Trust and Trysor Cafe are looking for help

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

ystalyfera development trust,charity shop

Assistance is needed in the smooth running of the community minibus and car scheme mainly in the Ystalyfera and Ystradgynlais area. The scheme takes its members to medical appointments at a much cheaper rate than a taxi. Drivers must be over 18. mwy o fanylion for Ystalyfera Development Trust - Trysor Cafe require a driver

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

ystalyfera development trust,driving,transport

A Cook is required to cook breakfasts, snacks and beverages. You will be serving customers, cleaning the kitchen and dealing with relevant paperwork.
Some experience is preferable but not essential. Food Hygiene Certificate training provided.
mwy o fanylion for Ystalyfera Development Trust are looking for a Cook

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

ystalyfera development trust,cook

Pwrpas y Mentor Sgiliau Bywyd Teuluol yw darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i deuluoedd, er mwyn iddynt sefydlu a chynnal amodau cartref ac arferion teuluol cadarnhaol, yn ogystal â gwella eu rhwydweithiau cefnogi lleol.
Bydd rôl y Mentor Sgiliau Bywyd Teuluol yn ategu'r gwasanaethau eraill a ddarperir gan y gwasanaeth Sgiliau Bywyd Teuluol, i ddiwallu anghenion holistaidd … mwy o fanylion for Cymorth i Deuluoedd - Mentor Sgiliau Bywyd Teuluol - Rhyl

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed Hygyrch Treuliau a Dalwyd

volunteer,gwirfoddol,gwirfoddolwr

Pwrpas yr Helpwr Grwp ‘Sgiliau Bywyd Teuluol’ yw cefnogi’r broses o gynnal sesiynau grwp galw heibio a rhai wedi’u cynllunio ar gyfer rhieni.
Mae'r gwasanaeth ‘Sgiliau Bywyd Teuluol’ yn darparu nifer o grwpiau sy'n cefnogi rhieni i adeiladu ar eu cryfderau, dysgu sgiliau newydd a gwella perthynas â’r teulu.

1. Trefnu a darparu grwpiau anffurfiol ochr yn ochr â staff … mwy o fanylion for Cymorth i Deuluoedd- Helpwr Grwp ‘Sgiliau Bywyd Teuluol’ - Rhyl

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed Hygyrch Treuliau a Dalwyd

volunteer,gwirfoddol,gwirfoddolwr

Mae gennym dîm anhygoel sydd angen gwirfoddolwyr i helpu gyda chlinigau colli clyw-Mae gennym un yn Llanandras ar y 4ain Dydd Mawrth o bob mis o 1.30-3.30 pm yn y ganolfan ieuenctid-rhoddir hyfforddiant llawn a chymorth anhygoel drwy gydol yr amser. mwy o fanylion for Clywed i helpu i gael gwirfoddolwyr yn Llanandras

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

hear to help,hearing loss,clinic,presteigne,volunteering fun

You'll be there for young people by becoming their frontline contact for whenever they need help. You'll be the first friendly and warm voice they hear, reassuring them and then putting them through to a counsellor to get support. The training is one 3.5 hour session followed by two mentored shifts to assess your skills. You can then offer as little as two hours a week to this … mwy o fanylion for Childline Switchboard Volunteer

Mae'n rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed Hygyrch Treuliau a Dalwyd

community,volunteer,support,conwy,volunteers,emotional support,denbigh,denbighshire,conwy & denbighshire youth justice service,north walesdenbighshire,throughout denbighshire county,fflintshire,flintshire,cymundebfflintshire,volunteeringnorth wales,north walesconwy

Are you interested in becoming a cat foster carer? We have a number of vacancies for volunteer cat fosterers. As a fosterer, you take a cat into your home temporarily and provide the care and TLC it needs until it finds its new forever home. Some fosterers 'house' their foster cats in a cattery pen in their garden while others prefer to provide a spare room in their house for … mwy o fanylion for 'Volunteer fosterers needed for the Carmarthenshire Branch of Cats Protection'

Home Opportunity

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

animal welfare

A Volunteer Trustee is required to be on the Board of Trustees, making decisions regarding the Trust and Trysor. You will need to be available for monthly meetings plus any special meetings.

Trustee training is provided through CVS.
mwy o fanylion for Ystalyfera Development Trust are looking for Trustees

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

ystalyfera development trust,trustee

Mae angen help ar Elfennau Gwyllt i ysgrifennu a golygu erthyglau, cofnodi ar y cyfryngau cymdeithasol, anfon blogiau a datganiadau i'r wasg i enwi ond ychydig. Perffaith ar gyfer pobl sydd â dawn ysgrifennu. mwy o fanylion for Awdur Gwirfoddol

Mae'n rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed

gwynedd,north wales,northwales,wales,community,outdoors

Codi proffil digidol Elfennau Gwyllt ac ennill profiad uniongyrchol o gyfarwyddo a ffilmio. Creu clipiau fideo ar gyfer hysbysebion hyrwyddo, arddangosfeydd llawn gwybodaeth ar gyfer cymunedau lleol a helpu Elfennau Gwyllt i ddatblygu proffil YouTube. mwy o fanylion for Crëwr Fideo a Golygydd Gwirfoddol

Mae'n rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed Treuliau a Dalwyd

gwynedd,north wales,northwales,wales,community,outdoor

Rhannwch eich doniau artistig a'ch sgiliau creadigol wrth annog hyder a chreadigrwydd mewn eraill trwy wneud cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw, wedi'u huwchraddio a'u cynhyrchu'n naturiol yn ein siop anrhegion. mwy o fanylion for Gwirfoddolwr Celf a Chrefft

Mae'n rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed Treuliau a Dalwyd

gwynedd,north wales,northwales,wales,community,outdoors

Gwneud cynnyrch i'w werthu yn ein siop anrhegion gan hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau naturiol cynaliadwy ar gyfer rhoddion wrth rannu sgiliau ac annog eraill i ddysgu. mwy o fanylion for Gwirfoddolwr Gwaith Coed

Mae'n rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed Treuliau a Dalwyd

gwynedd,north wales,northwales,wales,community,outdoors

Mae llawer o weithgareddau a digwyddiadau Elfennau Gwyllt yn digwydd mewn coetiroedd a gerddi naturiol. Rydym yn chwilio am bobl ymarferol sydd eisiau profiad ymarferol i helpu i sicrhau bod safleoedd Elfennau Gwyllt yn parhau i fod yn ddiogel i'w defnyddio drwy eu cynnal a'u cadw'n dda. mwy o fanylion for Gwirfoddolwr Cynnal a Chadw Safleoedd

Mae'n rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed Treuliau a Dalwyd

gwynedd,north wales,northwales,wales,community,outdoors

Playing their matches is hungry and thirsty work! Usk Cricket Club require volunteers to assist with Representational Cricket Matches om:

12th-14th June (10:00am - 6:30pm)
21st-23rd July (10:00am - 6:30pm)
6th-8th August (10:00am - 6:30pm)

On each of the above noted dates, Usk Cricket Club (NP15 1AF) plays host to with Cardiff UCCE, Wales Minor Counties or Wales U17 … mwy o fanylion for Usk Cricket players require sustenance!

Mae'n rhaid i chi fod dros 14 mlwydd oed Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer

O dyfu ffrwythau a llysiau a garddio bywyd gwyllt, i adeiladu siediau a gosod llwybrau. Mae profiadau awyr agored Elfennau Gwyllt yn cynnwys gweithio ar brosiectau garddio mewn gwahanol leoliadau i helpu cyfoethogi'r gymuned a natur mewn ffyrdd syml a naturiol. mwy o fanylion for Gwirfoddolwr Garddio

Mae'n rhaid i chi fod dros 10 mlwydd oed

gwynedd,north wales,northwales,wales,community

Y tu ôl i bob sesiwn gydag Elfennau Gwyllt mae yna waith papur sydd ei angen i'w wneud cyn iddo ddigwydd! Ar gyfer pobl drefnus a chreadigol sydd â sgiliau rhyngbersonol da a'r rhai sy'n dymuno gwybod mwy am sut mae sefydliadau fel Elfennau Gwyllt yn gweithio y tu ôl i'r llenni. mwy o fanylion for Gwirfoddolwr Swyddfa / Gweinyddiaeth

Mae'n rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed Treuliau a Dalwyd

gwynedd,north wales,northwales,wales,community,outdoors

Help gyda phob agwedd ar farchnata a hyrwyddo i godi ymwybyddiaeth o waith gwych, gweithgareddau ac offrymau busnes Elfennau Gwyllt. Gall cyfrifoldebau gynnwys unrhyw beth o greu posteri, taflenni a ffeithluniau i ysgrifennu datganiadau i'r wasg, erthyglau cylchlythyr, blogiau a swyddi cyfryngau cymdeithasol. mwy o fanylion for Gwirfoddolwr Marchnata, Hyrwyddo a Chyfryngau Cymdeithasol

Mae'n rhaid i chi fod dros 16 mlwydd oed Treuliau a Dalwyd

gwynedd,north wales,northwales,wales,community,outdoors

Usk Cricket Club require volunteers to help the groundsman in the event of good weather with various ground maintenance issues (strimming / hedge cutting / painting etc)
mwy o fanylion for Looking for green fingers in Usk!

Mae'n rhaid i chi fod dros 14 mlwydd oed Bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar restr fer

TeamKinetic - Powering another volunteer community TeamKinetic - Free volunteer management software