Courses and Training

Internal Courses and Training

To book onto any of these courses please follow the application instructions provided for each course.

GDPR & Cybersecurity

Daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym ar 25 Mai 2018. Ni waeth beth fo maint na strwythur eich mudiad, os ydych yn casglu ac yn defnyddio data personol gan roddwyr, buddiolwyr, gwirfoddolwyr, staff neu unrhyw unigolion eraill, mae'n debygol y bydd angen i chi gasglu a storio data mewn ffordd sy'n cydymffurfio â'r GDPR.

Bydd y rownd nesaf o'n Ddigwyddiadau Ymgysylltu yn darparu gwybodaeth ac arweiniad arbenigol i helpu mudiadau trydydd sector i sicrhau bod eu systemau a'u prosesau yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth newydd.

Ni waeth beth fo'ch dealltwriaeth o GDPR, bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi'r cyfle i chi ddarganfod y cymorth sydd ar gael gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, clywed gan arbenigwyr mewn GDPR a seiberddiogelwch a rhannu'ch profiadau â mudiadau trydydd sector eraill. Ymysg y siaradwyr fydd cwmni cyfreithiol Hugh James a swyddogion seiberdroseddau yr heddlu.

Starts Wednesday 4th July 2018 for 3 hours, in 1 days

£0.00

CAVS Swyddfa Caerfyrddin SA31 1JT

Tîm Digwyddiadau WCVA, 02920431724, eventsadmin@wcva.org.uk

Course Sessions

Wednesday 4th July 2018, 09:30 AM till 12:45 PM

How to Apply

I gadw'ch lle, yn rhad ac am ddim, llenwch y ffurflen archebu ac yna ei dychwelyd atom.

Get More Information & Apply Online Download application form

GDPR & Cybersecurity

The General Data Protection Regulation (GDPR) came into force on the 25 May 2018. Whatever size or structure your organisation, if you collect and use personal data from donors, beneficiaries, volunteers, staff or any other individuals, the GDPR is likely apply to how you collect and store data.

The next round of our Engagement Events will provide information and expert guidance to help third sector organisations to ensure their systems and processes become compliant with the new legislation. Whatever your level of understanding of GDPR, these events will offer you the opportunity to find out about the support that is available from Third Sector Support Wales, hear from experts in GDPR and cybersecurity and share your experiences with other third sector organisations. Speakers will include Hugh James law firm and police cyber crime protection officers.

Starts Wednesday 4th July 2018 for 3 hours, in 1 days

£0.00

CAVS Office, Carmarthen SA31 1JT

Events Team, 02920431724, eventsadmin@wcva.org.uk

Course Sessions

Wednesday 4th July 2018, 09:30 AM till 12:45 PM

How to Apply

To book your free place, please complete and return the booking form

Get More Information & Apply Online Download application form

GDPR & Cybersecurity

Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cynnig cyfres reolaidd o ddigwyddiadau gwybodaeth am ddim yn canolbwyntio ar faterion cyfredol.
Daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym ar 25 Mai 2018. Ni waeth beth fo maint na strwythur eich mudiad, os ydych yn casglu ac yn defnyddio data personol gan roddwyr, buddiolwyr, gwirfoddolwyr, staff neu unrhyw unigolion eraill, mae’n debygol y bydd angen i chi gasglu a storio data mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’r GDPR.

Bydd y rownd nesaf o’n Ddigwyddiadau Ymgysylltu yn darparu gwybodaeth ac arweiniad arbenigol i helpu mudiadau trydydd sector i sicrhau bod eu systemau a’u prosesau yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd.

Ni waeth beth fo’ch dealltwriaeth o GDPR, bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi’r cyfle i chi ddarganfod y cymorth sydd ar gael gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, clywed gan arbenigwyr mewn GDPR a seiberddiogelwch a rhannu’ch profiadau â mudiadau trydydd sector eraill. Ymysg y siaradwyr fydd cwmni cyfreithiol Hugh James a swyddogion seiberdroseddau yr heddlu.

Starts Friday 6th July 2018 for 3 hours, in 1 days

£0.00

CAVS Swyddfa Caerfyrddin SA31 1JT

Tîm Digwyddiadau WCVA, 02920431724, eventsadmin@wcva.org.uk

Course Sessions

Friday 6th July 2018, 09:30 AM till 12:45 PM

How to Apply

I gadw’ch lle, yn rhad ac am ddim, llenwch y ffurflen archebu ac yna ei dychwelyd atom.

Get More Information & Apply Online Download application form

GDPR & Cybersecurity

Third Sector Support Wales partners hold regular free information events looking at topical issues.

The General Data Protection Regulation (GDPR) came into force on the 25 May 2018. Whatever size or structure your organisation, if you collect and use personal data from donors, beneficiaries, volunteers, staff or any other individuals, the GDPR is likely apply to how you collect and store data.

The next round of our Engagement Events will provide information and expert guidance to help third sector organisations to ensure their systems and processes become compliant with the new legislation. Whatever your level of understanding of GDPR, these events will offer you the opportunity to find out about the support that is available from Third Sector Support Wales, hear from experts in GDPR and cybersecurity and share your experiences with other third sector organisations. Speakers will include Hugh James law firm and police cyber crime protection officers.

Starts Friday 6th July 2018 for 3 hours, in 1 days

£0.00

CAVS Office, Carmarthen SA31 1JT

Events Team, 02920431724, eventsadmin@wcva.org.uk

Course Sessions

Friday 6th July 2018, 09:30 AM till 12:45 PM

How to Apply

Please complete the application form

Download application form

GDPR & Cybersecurity

Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cynnig cyfres reolaidd o ddigwyddiadau gwybodaeth am ddim yn canolbwyntio ar faterion cyfredol.
Daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym ar 25 Mai 2018. Ni waeth beth fo maint na strwythur eich mudiad, os ydych yn casglu ac yn defnyddio data personol gan roddwyr, buddiolwyr, gwirfoddolwyr, staff neu unrhyw unigolion eraill, mae'n debygol y bydd angen i chi gasglu a storio data mewn ffordd sy'n cydymffurfio â'r GDPR.Bydd y rownd nesaf o'n Ddigwyddiadau Ymgysylltu yn darparu gwybodaeth ac arweiniad arbenigol i helpu mudiadau trydydd sector i sicrhau bod eu systemau a'u prosesau yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth newydd.Ni waeth beth fo'ch dealltwriaeth o GDPR, bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi'r cyfle i chi ddarganfod y cymorth sydd ar gael gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, clywed gan arbenigwyr mewn GDPR a seiberddiogelwch a rhannu'ch profiadau â mudiadau trydydd sector eraill. Ymysg y siaradwyr fydd cwmni cyfreithiol Hugh James a swyddogion seiberdroseddau yr heddlu.

Starts Friday 13th July 2018 for 3 hours, in 1 days

£0.00

CAVS Swyddfa Caerfyrddin SA31 1JT

Tîm Digwyddiadau WCVA, 02920 431724, eventsadmin@wcva.org.uk

Course Sessions

Friday 13th July 2018, 09:30 AM till 12:45 PM

How to Apply

I gadw'ch lle, yn rhad ac am ddim, llenwch y ffurflen archebu ac yna ei dychwelyd atom.

Get More Information & Apply Online Download application form

GDPR & Cybersecurity

Third Sector Support Wales partners hold regular free information events looking at topical issues.
The General Data Protection Regulation (GDPR) came into force on the 25 May 2018. Whatever size or structure your organisation, if you collect and use personal data from donors, beneficiaries, volunteers, staff or any other individuals, the GDPR is likely apply to how you collect and store data.The next round of our Engagement Events will provide information and expert guidance to help third sector organisations to ensure their systems and processes become compliant with the new legislation. Whatever your level of understanding of GDPR, these events will offer you the opportunity to find out about the support that is available from Third Sector Support Wales, hear from experts in GDPR and cybersecurity and share your experiences with other third sector organisations. Speakers will include Hugh James law firm and police cyber crime protection officers.

Starts Friday 13th July 2018 for 3 hours, in 1 days

£0.00

CAVS Office, Carmarthen SA31 1JT

Events Team, 02920 431724, eventsadmin@wcva.org.uk

Course Sessions

Friday 13th July 2018, 09:30 AM till 12:45 PM

How to Apply

To book your free place, please complete and return the booking form.

Get More Information & Apply Online Download application form